(World Down’s syndrome World)

(World Down’s syndrome World)

เนื่องจากวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันดาวน์ชินโดรมโลก (World Down’s syndrome World) องค์กรดาวน์ซินโดรมโลก ทั่วโลกได้กำหนดจัดงานที่ต้องการให้สาธารณชนเพิ่ม ความตระหนักเกี่ยวกับดาวน์ซินโดรม ทางสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย โดย คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมฯ จึงได้จัดทำกิจกรรม ส่งเสริมการแสดงความสามารถและการเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวที่มีลูกพิการทางสติปัญญากลุ่มดาวน์ซินโดรม เพื่อจุดประกายให้ครอบครัวที่มีลูกพิการในกลุ่มดาวน์ซิโดรมสามารถนำลูกออกสู่สังคมได้ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2563 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 63 เป็นวันเปิดงาน พร้อมมีการแสดงเดินแบบโชว์ชุดภาพถ่าย ภาพวาด เสมือนจริง ซึ่งมีนายแบบและนางแบบเป็นเด็กดาวน์ซินโดรม โดยช่างภาพแฟชั่นมือหนึ่งของไทย (คุณปุย
สุรชัย แสงสุวรรณ) และแสดงความสามารถต่าง ๆ และร่วมฉลองวันดาวน์ซินโดรมโลก และ วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 จะมีการวางภาพโชว์ ภาพวาด เสมือนจริง พร้อมจำหน่ายของที่ระลึกในงาน รบกวนฝากข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของ สมาคมผู้ปกครองพิการทางสติปัญญา ด้วยนะคะ