บริการพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19

พ่นฆ่าเชื้อ ในคลังสินค้า สถานที่ทำงาน ที่อยู่อาศัย
โรงงานขนาดไหน เราก็ยินดีให้บริการ ยินดีด้วยใจ
เพราะว่าเรา “สะอาดดี สังคมดี”

Continue reading

วันสารทไทย

สวัสดี วันสารทจีน

👏 สวัสดี วันสารทจีน
ปีนี้เราอยู่ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขณะที่ทำพิธีเซ่นไหว้ภายในครอบครัว
ขอความร่วมมือให้คนในบ้านสวมหน้ากากอนามัย
และเว้นระยะห่างระหว่างกัน หรือใช้วิธีวิดีโอคอลหากันในกลุ่มเครือญาติระหว่างทำพิธีเซ่นไหว้ และเลี่ยงการกินอาหารร่วมกัน สำหรับผู้สูงอายุ

Continue reading