ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติ ทำให้หลอดเลือดฝอยเสื่อมทั่วร่างกาย เลือดและสารอื่น ๆ จะรั่วซึม ออกมาทั่วร่างกาย

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติ ทำให้หลอดเลือดฝอยเสื่อมทั่วร่างกาย

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติ ทำให้หลอดเลือดฝอยเสื่อมทั่วร่างกาย เลือดและสารอื่น ๆ จะรั่วซึม ออกมาทั่วร่างกาย ทำให้เกิด “ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา”
ร้อยละ 2 ของผู้ป่วยเบาหวานมักจะสูญเสียดวงตา
อาการ
ระยะแรกไม่รู้สึกถึงความผิดปกติ
มีจุดเลือดออกในจอตา
ไขมันรั่วออกมาในจอตา ทำให้จอประสาทตาบวม
เลือดออกในน้ำวุ้นตา
จอประสาทตาหลุดลอก
ข่าวร้ายก็คืออาจไม่สามารถรักษาให้ดวงตากลับมาเป็นปกติได้

Continue reading