Diversey Soft Care Des E Spray

Diversey Soft Care Des E Spray แอลกอฮอลล์ล้างมือฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย (Alcohol 75%) สูตรน้ำ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือโดยไม่ใช้น้ำ พร้อมทั้งมีส่วนประกอบที่ช่วยคงความชุ่มชื่นให้แก่มือ สินค้าพร้อมส่ง ให้บริการพ่นฆ่าเชื้อ สำนักงาน ออฟฟิศ ที่พักอาศัย โรงเรียน ฯลฯ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ใส่ใจงานบริการ พ่นฆ่าเชื้อไวรัส Coronavirus สนใจสอบถามบริการหรือปรึกษาก่อนรับบริการได้ที่...

Continue reading