วันสารทไทย

สวัสดี วันสารทจีน

👏 สวัสดี วันสารทจีน
ปีนี้เราอยู่ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขณะที่ทำพิธีเซ่นไหว้ภายในครอบครัว
ขอความร่วมมือให้คนในบ้านสวมหน้ากากอนามัย
และเว้นระยะห่างระหว่างกัน หรือใช้วิธีวิดีโอคอลหากันในกลุ่มเครือญาติระหว่างทำพิธีเซ่นไหว้ และเลี่ยงการกินอาหารร่วมกัน สำหรับผู้สูงอายุ

Continue reading