21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรมโลก แล้วทำไมต้องวันที่ 21 เลขนี้มีความหมาย

21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรมโลก แล้วทำไมต้องวันที่ 21 เลขนี้มีความหมาย

21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรมโลก วันสำคัญที่ต้องการให้สังคมตระหนักและเข้าใจโรคดาวน์ซินโดรมมากขึ้น แล้วทำไมต้องวันที่ 21 เลขนี้มีความสำคัญซ่อนอยู่…

โรคดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม อันเป็นมาแต่กำเนิดและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยทั่วไปแล้วโรคนี้จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของสมองในการเรียนรู้ และทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออก โดยปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาหรือป้องกันโรคนี้ได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้ววิธีการที่สามารถทำได้คือ การดูแลอย่างใกล้ชิดจากครอบครัว หมั่นพาไปตรวจเช็กร่างกายกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงสังคมรอบข้างควรปฏิบัติกับผู้ป่วยไม่ให้รู้สึกว่าแตกต่างจากผู้อื่น เพื่อที่เขาจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวประหลาดหรือเป็นปัญหาของสังคม

Continue reading

21 มีนาคมของทุกปี เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก

21 มีนาคมของทุกปี เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก (World Down Syndrome Day) เพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับดาวน์ซินโดรม #วันดาวน์ซินโดรมโลก #WDSD #Trisomy21
ราคาวิ่งที่ลงท้ายด้วย 21 ให้มีความตระหนักรู้และรณรงค์วันดาวน์ซินโดรมโลกในทุกๆปี และปีนี้ได้จัดกิจกรรม 🏃🏿‍♂️🏃🏻‍♀️🏃🏼 “ เดิน-วิ่ง พี่ได้ RUN น้องเด็กพิเศษได้ LOVE 2023 “ 🏃🏼🏃🏻‍♀️🏃🏿‍♂️ เพื่อสุขภาพและส่งมอบความรักความอบอุ่นxให้กับน้องๆคนพิเศษ #NightRun

Continue reading