วันคนพิการสากล วันที่ 2 ธันวาคม 2565

วันคนพิการสากล วันที่ 2 ธันวาคม 2565ทางบริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัดได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการประจำปี 2565 ระดับดีเยี่ยม#วันคนพิการสากล

Continue reading