โอวาทเมด สะอาดดี สังคมดี

#ผู้พิการ #บริษัททำความสะอาด #โอวาทเมด
‘โอวาทเมด’ บริษัทจัดหาแม่บ้านและทำความสะอาดครบวงจร ที่มีบุคลากรเบื้องหลังเป็น ‘คนพิเศษ’ ขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวคิด ‘สะอาดดี สังคมดี’

Continue reading