บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง กับคนพิการทั้งหมด โอวาทเมดให้บริการฟรี

บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง กับคนพิการทั้งหมด โอวาทเมดให้บริการฟรี

โอวาทเมดร่วมทำกิจกรรม CSR บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส” Coronavirus (Covina-19) ฟรี สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกเห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง กับคนพิการทั้งหมด โอวาทเมดให้บริการฟรี ให้บริการพ่นฆ่าเชื้อ สำนักงาน...

Continue reading