ความในใจของพ่อ-แม่ ในวันที่รู้ว่าลูกเป็นดาวน์ซินโดรม – ออทิสติก | ซีรีส์ปลุกใจ EP.7

https://www.youtube.com/watch?v=BNRccQ1JfjQ #มนุษย์ต่างวัยทอล์ก เราจะรับมือ และฟื้นฟูหัวใจอย่างไร? ในวันที่รู้ว่าลูกเป็นดาวน์ซินโดรม - ออทิสติก . มนุษย์ต่างวัย Talk กับประสาน อิงคนันท์ ซีรีส์ปลุกใจ EP.7 คุยกับสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ผู้ก่อตั้งบริษัทโอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด...

Continue reading