พ่นฆ่าเชื้อในรถตู้ของลูกค้า

พ่นฆ่าเชื้อในรถตู้ของลูกค้า

เราขอขอบคุณลูกค้า ที่รับบริการจากเรา โอวาทเมดพ่นฆ่าเชื้อในรถตู้ของลูกค้า เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเอง สร้างความมั่นใจได้แน่นอน เพราะว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้คุณภาพสูง มาตราฐานสากล ระดับ FoodGrade แน่นอนต้องปลอดภัยกับ คน สัตว์ สิ่งของ ยกเว้น เชื้อ Covid-19...

Continue reading