Our Products

ใบมีดอะไหล่สำหรับเกียง

450.00 ฿ 7%

ด้านที่คม เหมาะสำหรับการขูดสี สติ๊กเกอร์ หรือ กาว
ด้านที่ไม่คม ใช้สำหรับขูดซีเมนต์ หรือ ปูนฉาบผนัง
ใช้ได้กับ ErgoTec scraper(1).
(ใบมีดคมด้านเดียว)

10อัน ต่อ 1แพ็ค