สีดำ

สีดำ-เหลือง

สีเหลือง

 ขนาด 2นิ้ว x 60 ฟุต

 ขนาด 2นิ้ว x 60 ฟุต

 ขนาด 2นิ้ว x 60 ฟุต