Our Products

รุ่น X-GRIP

528.00 ฿ 7%

ความกว้าง x ยาว 1 ฟุต x  1ฟุต (วางต่อกัน)
ความสูง  14 มม.
ลักษณะการใช้งาน  – มีรูประบายน้ำ
– วางบริเวณหน้าเครื่องจักร,พื้นที่เตรียมอาหาร,จุดขายของ,
ทางเข้า-ออกที่มีน้ำขัง,ใต้อ่างล้างมือ,ขอบสระ
– กันลื่น และดักน้ำ พรมยึดเกาะพื้นได้ดี ไม่ลื่นไถล
– กันลามไฟ
– ป้องกันพื้นผิว
– ทำความสะอาดง่าย
– ไม่เป็นเชื้อรา
– เหมาะทั้งภายนอกและภายในอาคาร