ที่เก็บอุปกรณ์ ชนิดติดผนัง

1,500.00 ฿ 7%

ที่แขวนอุปกรณ์เอนกประสงค์ สามารถแขวนอุปกรณ์ด้วยที่ล็อค 6 อัน อุปกรณ์จะถูกล็อคด้วยที่ล็อคยาง สามารถนำอุปกรณ์เข้า/ออก
จากที่แขวนได้รวดเร็ว ที่แขวนจะติดกับกำแพงด้วยน็อตที่มาพร้อมในชุด