Our Products

ด้ามและผ้าลงแว็กซ์ WonderWaxer

1,450.00 ฿ 7%

ด้ามจับอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบา หัวลงแว็กซ์หมุนได้เพื่อสามารถทำงานบริเวณขอบ มุม และใต้เฟอร์นิเจอร์
ด้ามจับอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบา

ด้าม 140 ซม.
หัว 40 ซม.