ด้ามต่ออุปกรณ์

1,800.00 ฿6,500.00 ฿ 7%

ด้ามต่อทำจากอลูมิเนียม อัลลอยด์ น้ำหนักเบา คงทน แข็งแรง
มีความยาวให้เลือก 5 ระดับ

  • ด้ามต่ออุปกรณ์ 2 ท่อน ขนาดท่อนละ 1.25 เมตร
  • ด้ามต่ออุปกรณ์ 2 ท่อน ขนาดท่อนละ 2.00 เมตร
  • ด้ามต่ออุปกรณ์ 2 ท่อน ขนาดท่อนละ 3.00 เมตร
  • ด้ามต่ออุปกรณ์ 3 ท่อน ขนาดท่อนละ 2.00 เมตร
  • ด้ามต่ออุปกรณ์ 3 ท่อน ขนาดท่อนละ 3.00 เมตร
Clear