Showing 1–12 of 22 results

จานจับผ้าบอเน็ท

960.00 ฿1,300.00 ฿

จานจับแผ่นขัดพื้น

960.00 ฿1,600.00 ฿

ถังใส่น้ำ,น้ำยา สำหรับเครื่องขัดพื้น

3,500.00 ฿

เครื่องขัดพื้น 12″ MAXO 175 รอบต่อนาที

14,000.00 ฿

เครื่องขัดพื้น 14″ MAXO 175 รอบต่อนาที

15,400.00 ฿

เครื่องขัดพื้น 16″ MAXO 175 รอบต่อนาที

17,200.00 ฿

เครื่องขัดพื้น 18″ MAXO 175 รอบต่อนาที

18,600.00 ฿

เครื่องขัดพื้น 20″ MAXO 175 รอบต่อนาที

เครื่องขัดพื้นหิน BLINKO 175รอบต่อนาที (เครื่องขัดหนัก)

32,500.00 ฿

เครื่องขัดเงาพื้น สำหรับพื้นเรียบ รุ่น Belto Series (Floor Polisher)

19,000.00 ฿21,000.00 ฿

เครื่องปัดเงาความเร็วสูง BURNO 1500รอบ/นาที

27,550.00 ฿

เครื่องปัดเงาพื้น 18″ สำหรับพื้นเรียบ รุ่น Belto Series (Floor Polisher)

21,000.00 ฿