นี่คือชีวิตจริง!!!บอยดาวน์ซินโดรม

นี่คือชีวิตจริง!!!บอยดาวน์ซินโดรม

กับคุณแม่รับสลากกินแบ่ง รัฐบาล
จากสมาคมจำนวน5เล่ม
เป็นตัวอย่างที่ดีขายจริง
ขายไม่เกินราคา
ไม่ส่งต่อให้ยี่ปั๊ว
ยึดมั่นตามนโยบายของสมาคม
อย่าลืมไปอุดหนุน
ขายอยู่ถนนสาทรซอย13

กับคุณแม่รับสลากกินแบ่ง รัฐบาล
จากสมาคมจำนวน5เล่ม
เป็นตัวอย่างที่ดีขายจริง
ขายไม่เกินราคา
ไม่ส่งต่อให้ยี่ปั๊ว
ยึดมั่นตามนโยบายของสมาคม
อย่าลืมไปอุดหนุน
ขายอยู่ถนนสาทรซอย13

ประวัติหวยเกิดขึ้นราว
ปี พ.ศ. 2375 รัชกาลที่ 3
ซึ่งเป็นช่วงขาดแคลน ข้าวยาก
หมากแพง คนไม่ยอมนำเงินมาใช้
เอาเงินไปฝังไว้ในดิน
ต่อมาได้แก้ปัญหาเรื่องนี้
ด้วยการตั้งหวย จึงโปรดเกล้าฯ
ให้พระศรีไชยบาล(จีนหง)
(ภายหลังเลื่อนยศเป็นพระยาศรีไชยบาล) ตั้งโรงหวยขึ้นมา
ตั้งแต่บัดนั้น