เช็ดกระจกภายนอก-ในอาคารสูง

บริการเช็ดกระจก ภายใน-ภายนอกอาคารสูง คอนโดมิเนียม

 • ใช้เครื่องมือเช็ดกระจกโดยเฉพาะ
 • ทำความสะอาดกระจกด้วยทีมงาน สไปรเดอร์แมน โรยตัวลงมาจากที่สูง
 • เช็ดทำความสะอาดกระจก ด้วยน้ำยาคุณภาพของ 3M
 • เช็ดทำความสะอาดขอบเฟรมด้วยน้ำยาทำความสะอาดโดยเฉพาะ
 • ป้องกันพื้นและต้นไม้บริเวณใกล้เคียงไม่ให้เกิดความเสียหายจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 • เช็ดทำความสะอาดฝุ่นหรือคราบผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการทำความสะอาด

การบริการทำความสะอาด อาคาร โรงงาน สำนักงาน ต้องมีทีมเวิรค์ที่ดี

เพราะ การใส่ใจ หมั่นดูแล รวมทั้งรักษา และขยายผล จะเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจของพนักงานทำความสะอาด การยอมรับ และเคารพซึ่งกันและกัน ย่อมนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆของทีมงานของเรา ดังนั้น จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ และแบ่งปัน จะเป็นเส้นทางสู่การบริการที่ดี มีทีมงาน และพนักงานบริการทำความสะอาดที่ดีๆไว้บริการลูกค้าของเรา

โรยตัวเช็ดกระจก โดยทีมงานมืออาชีพ

บริการเช็ดกระจกอาคารสูง ให้ปราศจากฝุ่นละออง เพื่อความสะอาดและภาพพจน์ของอาคาร
“เราบริการด้วยความรวดเร็ว สะอาด ราคาย่อมเยา ”
บริษัท โอวาท โปรแอนด์ ควิก จำกัด ให้บริการเช็ดกระจกทั้งภายในและภายนอกอาคารที่อยู่สูง โดยทีมงานผู้ชำนาญงานที่มีประสบการณ์สูงกว่า 20 ปี ในการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ชุดโรยตัว ที่ใช้ในการเช็ดกระจกที่สูง เราใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเช็ดทำความสะอาดกระจกที่มีคุณภาพ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดที่ทันสมัย

ผลงานทำความสะอาดที่ผ่านมา อาทิ เช่น

 • อาคารวาริช บริษัท นทลิน จำกัด
 • นิติบุคคลอาคารชุด บ้านอนันดา
 • บริษัท ทิพมาศ จํากัด
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • โรงเรียนอำนวยศิลป์
 • โรงเรียนนานาชาติ เซนต์ แอนดรูว์ส