ริวิวลูกค้า

ตามที่ บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัดได้ส่งบุคลากรมาบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ"ไวรัส COVD-19 " ให้สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 😁มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง กับคนพิการทั้งหมดโอวาทเมดให้บริการฟรี ...

▶️สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ตามที่ บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัดได้ส่งบุคลากรมาบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ"ไวรัส COVD-19 " ให้สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 😁มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง กับคนพิการทั้งหมดโอวาทเมดให้บริการฟรี ...

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยNATIONAL ASSOCIATION OF THE DEAF IN THAILAND92 หมู่บ้านฐพรซอยพัฒนากร 29 ถนนพัฒนากร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250927 Moo Ban Thitipom, Soi Pattanakam 29, Pattanalarn Road, Suan Luang, Bangkok 10250Tel. 0-2012-7459 0-2012-7460 Fax: 0-2012-7461 อีมล์ [email protected] ไลน์ nadtadminที่ สหท.269/2563 25 พฤษภาคม 2563เรื่อง ขอขอบคุณการสนับสนุนเรียน คุณสุชาติโอวาทวรรณสกุลสิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพประชาสัมพันธ์การสนับสนุนตามที่ คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอวาทโปร แอนต์ ควิก จำกัด ได้สนันสนุน จัดส่งทีมงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส พื่อกำจัดเชื้อโรคต่างๆในสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด19 กำลังแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่และสมาชิกที่มาสำนักงานสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 นั้น ในการนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนแก่สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และบริษัทโอวาทโปรแอนต์ ควิก จำกัด มีความเจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหมาย ทั้งนี้ สมาคมฯได้ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนของท่านลงในเฟชบุ๊คสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อขอขอบพระคุณอย่างยิ่งขอแสดงความนับถือ (นายวิทยุต บุนนาค)นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ...