บันทึกความดี

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต👍🎉 ...

และเป็นตัวอย่างที่ดีสมควรแก่การยกย่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต👍🎉 เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คุณพัฒสณ์ ละอออินทร์ ตำแหน่หัวหน้าแม่บ้านได้เก็บกระเป๋าสตางค์ไห้ที่บริเวณห้องประชุมชั้น 15 จึงได้นำมาส่งให้ที่งานอาคารเพื่อประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ได้มีพนักงานมาติดต่อขอรับกระเป๋าสตางค์คืน งานอาคารจึงได้ส่งมอบกระเป๋าสตางค์คืน ให้กับพนักงานเป็นที่เงียบร้อย คุณพัฒสรณ์ ละอออินทร์ ซึ่งถือให้เป็นพนักงานที่มีความซื่อสัตย์สริต และเป็นตัวอย่างที่ดีสมควร ทำการยกย่องชมเชย ...

ให้บริการพ่นฆ่าเชื้อ😷👍สำนักงาน ออฟฟิศ ที่พักอาศัย โรงเรียน ฯลฯ👍ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง👍#มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์👍มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ใส่ใจงานบริการ✅พ่นฆ่าเชื้อไวรัส Coronavirus✅สนใจสอบถามบริการหรือปรึกษาก่อนรับบริการได้ที่ ฝ่ายขาย📲 สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ086 - 323 - 0479 คุณรวีรัตน์086 - 342 - 2399 คุณสุภาพัช086 - 342 - 3379 คุณศลิษา086 - 336 - 1049 คุณปนัดดา📲 บริการทำความสะอาด ภาคตะวันออก086 - 313 - 2441 คุณปัญญาพร086 - 141 - 6631 คุณเบญจพร🆔 @owatmaid ( มี @ )🌐 https://owatmaid.com#Coronavirus#พ่นฆ่าเชื้อ#พ่นฆ่าเชื้อไวรัส#บริการพ่นฆ่าเชื้อ#บริการทำความสะอาด ...

ที่มาข่าวhttps://www.facebook.com/100001982627600/posts/2959166844159374/?d=n https://www.facebook.com/100028888724138/posts/341490860157202/?d=n ...

ปัจจุบันไทยมีคนเป็นดาวน์ชินโดรม 80,000 คนทั่วประเทศแทบทุกคนมีลักษณะเฉพาะคือไอคิวต่ำ ใช้กล้ามเนื้อยาก ใบหน้าโดดเด่นชัดเจนและมีปัญหาสุขภาพทั้งเรื่องหัวใจและการมองเห็น ถึงรักษาไม่หายขาด แต่พวกเขาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคม ทำงาน มีแฟน แต่งงาน และอาจต้องการคำแนะนำสำหรับเรื่องที่ชับซ้อนเช่นเดียวกับคนอื่นๆ#คาวน์ซินโดรม #thisAblemeเปิดดูคลิปที่นี่ที่มาข่าวThisable.mehttps://youtu.be/0FIxg2PR-QM ...

ช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง โดยเป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ...

รองโฆษกรัฐบาลระบุ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง จำนวนเงิน 1,000 บาท 3 เดือน โดยจ่ายงวดแรก 2,000 บาท ในเดือน มิ.ย. หลังจากพิจารณาหลักเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบางเสร็จเรียบร้อย วานนี้ (26 พ.ค.63) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวหลังประชุม ครม.กรณีการเยียวยากลุ่มเปราะบางว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท เรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ใน 3 กลุ่ม รวมประมาณ 13 ล้านคนดังนี้ กลุ่มเด็กแรกเกิด - 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน, กลุ่มผู้สูงอายุประมาณ 9.66 ล้านคน และกลุ่มคนพิการ ประมาณ 2 ล้านคน ทั้งนี้ เงินเยียวยาจะจ่ายรายละ 1,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน รวม 3,000 บาท เริ่มจ่ายครั้งแรกสองงวด คืองวดเดือน พ.ค.และ มิ.ย. 2,000 บาท และจ่ายงวดสุดท้ายในเดือน ก.ค. 1,000 บาท โดยเงินเยียวยานี้เป็นการจ่ายเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ได้รับอยู่แล้วอย่าง เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, เบี้ยความพิการ, และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมไปถึงเป็นเงินที่เพิ่มเติมมาจากเงินเยียวยาคนพิการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 รายละ 1,000 บาท 1 ครั้งที่ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการได้มีนโยบายและจะจ่ายในวันที่ 29 พ.ค.นี้ อย่างไรก็ดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังยังต้องพิจารณาเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบางร่วมกันให้มีความชัดเจน เพื่อให้เงินเยียวยาไปถึงกลุ่มเปราะบางอย่างรวดเร็วที่สุด ข่าวที่เกี่ยวข้อง เคาะวันจ่ายเงิน 1,000 บาท เยียวยาคนพิการจากโควิด 19 วันที่ 29 พ.ค. นี้Socialข่าวคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสิทธิมนุษยชนเงินเยียวยาโควิด-19คนพิการ 279 reads ...

📌มาตราการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดย✅ จ่ายครั้งเดียว✅ ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ 🔴สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1) คนพิการ ที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลาง จะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 2) คนพิการ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 🔰 ส่วนคนพิการ ที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ✳️ ทั้งนี้ หากหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือ ติดต่อ 0 2354 3388 ต่อ 304 , 307 ...