ช่วยเหลือสังคม

ในสายตาของพวกเราถึงแม้จะมีไอคิวที่ไม่สมบูรณ์🔌🔌🔌มีร่างกายที่ไม่สมดุลย์มีหน้าตาที่ไม่สมส่วน💡💡💡มีพฤติกรรมที่ไม่สมใจ ทำอย่างไร???จะให้น่ารักเสมอใน..สายตาคนอื่นคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลจะต้องทุ่มเท💎💎ฝึกฝนทุกอย่างให้มีคุณสมบัติถึงจะมีไอคิวน้อยฝึกให้มีอีคิวให้มาก🌵🌵🌵"EQ หรือ อีคิว ช่วยส่งเสริมให้ลูกโตขึ้นมีบุคลิกภาพที่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดี สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม เข้าใจความรู้สึก และความต้องการของผู้อื่น ทำให้โตขึ้นมาเป็นที่รักของบุคคลรอบข้าง และเป็นที่ยอมรับของสังคม การทำงาน"🌴🌴🌴ให้เขาได้มีโอกาสขี่ม้าว่ายน้ำเล่นกีฬาร่างกายจะได้สมดุลย์🏊‍♀️🚣🚴‍♀️เสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกภาพความสะอาดต้องจัดเต็ม🌿🌿🌿พฤติกรรมที่ลูกเราทำสังคมไม่ปลื้มคิดเสมอว่าลูกเราทำได้🍁🍁🍁ต้องปรับพฤติกรรมตลอดเวลาถ้าเราทำไม่ได้ต้องหาผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ🌹🌹🌹 🌛พ่อแม่ต้องคอยสังเกต และรับรู้อารมณ์ด้วยความเห็นอกเห็นใจ 🍃🍃🍃ช่วยปลอบโยนด้วยความเมตตากรุณา ระงับอารมณ์เวลาที่ลูกอารมณ์ไม่ดีไม่โมโหลูก ไม่ลงมือตีหรือทำร้ายลูก 🌸🌸🌸พ่อแม่ต้องเสียสละเวลาให้ลูกใช้ความอดทน ใจเย็น ไม่ปิดกั้นการแสดงอารมณ์ด้านลบของลูกแต่ใช้เป็นโอกาสในการแนะนำพฤติกรรมที่เหมาะสม ที่ถูกต้องแล้วลูกของคุณ ก็จะมีพัฒนาการที่ดีควบคู่กันไปกับการเจริญเติบโตอย่าง มีคุณภาพคนรอบข้างยอมรับสังคมกล่าวขานด้วยความชื่นชมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวเด็กพิเศษ🍄🍄🍄 🦚🦚🦚ภาพพี่นายน์ กับเพื่อนๆจากการเซ็นสัญญาจ้างงานคนพิการกลุ่มสติปัญญากับบริษัทรักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการที่อ่างทอง🦜🦜🦜1/12/63 ...

ที่ไปเปิดหมวก ไปโชว์ศักยภาพดาวน์ซินโดรมที่ ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง Ong Ang Walking Street เงินที่ทุกท่านสนับสนุนการศึกษาลูกๆ พ่อ-แม่ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อต่อยอดและฝึกฝนให้ลูกๆให้มีศักยภาพมากๆยิ่งขึ้นไป ลูกๆและผู้ปกครองทุกคนในทีมร่วมใจกันปันเงิน(ทุกครั้ง) ส่วนหนึ่งทำบุญเข้าบัญชีผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมติดเตียงทั่วประเทศภายใต้การดูแลของสมาคมฯผปค.คนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปจัดสรรให้กับดาวน์ซินโดรมป่วยหนักติดเตียงทั่วประเทศ🙏🏻❤️อนุโมทนาสาธุกับลูกๆจิตอาสาทุกๆคนนะคะ #บริจาคครั้งที่1 จิตอาสา #ดาวน์ซินโดรม #โชว์ศักยภาพดาวน์ซินโดรม #เปิดหมวกในที่สาธารณะ #สร้างกุศล #DBKt21 #ขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร #ผู้ใหญ่ใจดี #ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง #OngAngWalkingStreet ...

ขอขอบคุณท่านวิจิตรา(รองโจ๊ก)รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการ สตรีและสถาบันครอบครัว ได้มาเยี่ยมการประชุมของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยการทำพิธีส่งมอบงานที่มีบรรยากาศแบบกันเองเหมือนพี่เหมือนน้องสนุกสนาน ได้เนื้องานไปขับเคลื่อนต่อถกเถียงกันอย่างเข้มข้นแต่มีเสียงหัวเราะแทรกอยู่ตลอดเวลาบรรยากาศดีๆแบบนี้จะทำให้งานของสภาเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ภายใต้การบริหารประธานสภาคนใหม่"อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์" สถานที่ "ร้านกาแฟยิ้มสู้"บริหารโดยอาจารย์วิริยะนามศิริพงศ์พันธ์ ...

ได้นำเสนอพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างใกล้ชิดและท่านได้รับฟังปัญหาของคนพิการและให้ความเป็นกันเองเป็นอย่างดี 🌈🌈🌈🌈 เสนอไป3ข้อดังนี้1 ให้โรงเรียนในสังกัดกทม.มีจดหมายไปถึงผู้อำนวยการให้รับเด็กพิเศษและคนพิการเข้าเรียนรวมทุกชั้นเรียนโดยไม่มีเงื่อนไข 2 การจ้างงานคนพิการในสังกัดกทม.ให้รับให้ครบตามโควต้าจำนวน 700 กว่าตำแหน่ง 3เปิดให้ทุกถนนคนเดินมีการแสดงเปิดหมวกแสดงความสามารถของคนพิการทุกงานที่ กทม.จัด ท่านรับปากว่าจะเอาเข้าที่ประชุมภายในอาทิตย์นี้ขอบคุณที่รับฟังปัญหาของพวกเราและเราจะติดตามการดำเนินการต่อไปครับ https://www.youtube.com/watch?v=4k9pPewom-s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2oab6goXAki8UrJK1_kUEAajDdQuE34TbjOtUhslwkEPcrtnbDzD5l7MA ...

เปิดรับโดยไม่มีเงื่อนไขให้เข้าไปเรียนก่อนไม่ใช่ปฏิเสธอย่างเดียวและเรื่องการแสดงความสามารถของคนพิการในที่สาธารณะให้เปิดทุกที่เข้าไปแสดงได้ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง "ผู้ว่าฯกทม." ให้กำลังใจ #นักแสดงเปิดหมวกโชว์ศักยภาพดาวน์ซินโดรม กลุ่มDBK-T21 ที่คลองโอ่งอ่างนายกสุชาติ จึงได้ฝากประเด็นให้กับผู้ว่าอัศวิน ขวัญเมือง เรื่องการศึกษาพิเศษ ให้ทุกโรงเรียนของกทม.เปิดรับเด็กพิเศษเข้าเรียนโดยไม่มีเงื่อนไขและเรื่องการแสดงความสามารถของคนพิการในที่สาธารณะขอให้เปิดทุกพื้นที่เข้าไปแสดงได้ https://www.youtube.com/watch?v=wXOFeweXQFA&feature=youtu.be ...