ข่าวผู้บริหาร

เป็นการลดความตระหนี่ บรรเทาความเห็นแก่ตัว สร้างใจให้เป็นสุขและ สร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเป้าหมายหลัก ของการให้คือ เพื่อกำจัดความเห็นแต่ประโยชน์ตนมุ่งสู่ความดีและความเสียสละ ...

โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลิกภาพดาวน์ซินโดรมจัดโดย : สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยสนับสนุนโดย : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอขอบคุณ : คุณปันปัน - แพนแพน นาคประเสริฐ Drag Superstar ของเมืองไทย, คุณซัน - พิทยา แพเฟื่อง , ครูบัณฑิต เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำ นายก สุชาติ โอวาทวรรณสกุล มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้ เทคนิคต่างๆแบบสนุกสนานกับเด็กๆ สอนให้เด็กๆแสดงตัวตนออกมาแต่ให้อยู่ในของเขตที่สุภาพสนุกสนานในการเดินแฟชั่นโชว์เพื่อใช้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในตัวเองต่อที่สาธารณ ...

เป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจงและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563โดย กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ทีเคพาเลช แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร https://www.youtube.com/watch?v=8cCYdna6ZpM&feature=youtu.be ...

เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น09.00 น พูดคุยทักทายกับวิทยากร09.30 น สอนทักษะการเดินแบบ เดินแบบไหนให้ปังโดยวิทยากรที่คร่ำหวอดในวงการแฟชั่นโชว์ทั้งในและต่างประเทศ10.30 น รับอาหารว่าง เบรคช่วงเช้า - วุ้นกะทิ โดยแม่นก - บึงกุ่ม10.45 น จัดแสดงเดินแบบ และถ่ายภาพ12.00 น พักทานอาหารเที่ยงจากครัวช่อแก้ว13.00 น พบกับความพิเศษ Dog Theraphy โดยสุนัขที่ผ่านการฝึกมาอย่างดี ร่วมเดินแบบและถ่ายภาพกับน้องๆ(น้องๆที่เดินแบบตัวจริง 21 คน ในวันงานวันที่ 11 ตุลาคม 2563 แยกตัวออกมาซ้อมและรันคิวการเดินแบบในวันงาน)15.00 น รับอาหารว่าง เบรคบ่าย-เค้กกล้วยหอมกาบกล้วย โดยแม่โอ๋ - ชมรมสมุทรสาครพร้อมนมและน้ำผลไม้ พร้อมจ่ายค่าเดินทางและแยกย้ายกลับโดยสวัสดิภาพทุกๆครอบอบครัว ปล. อาหารทุกมื้อ แจกครอบครัวละ 2 ชุด ถ้าครอบครัวไหนมามากกว่า 2 คน กรุณาเตรียมอาหารมาให้พร้อมคะ ...