Author: สุชาติ โอวาทวรรณสกุล

รับแม่บ้านประจำพื้นที่ กิ่งแก้ว จำนวน 1 อัตรา ค่าแรง 325 บาท/วัน ค่ารถ 35 บาท/วัน ค่าข้าว 20 บาท/วัน เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00 น. - 17.00 น. สวัสดิการ 1.มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ฟรี 13 วัน ได้ค่าแรง 2.เปิดบัญชี ธนาคารธนาชาติ + ATM ฟรี 3.มีค่าแนะนำ กรณีพาญาติ,เพื่อนมาทำงาน 4.อบรมฟรี 5.ทำงานครบ 7 วัน สามารถเบิกล่วงหน้าได้ 6.ประกันสังคม สนใจโทร คุณเล็ก 086-342-3374 คุณกิ๊ก 088-289-2311 คุณพรทิพย์ 091-772-2161 หรือติดต่อที่ Facebook : https://www.facebook.com/owat.owatmaid ...

หน่วยงาน DKSH กม 19 ( บางนา กม 19 ) รับแม่บ้านประจำพื้นที่ บางนา กม 19 จำนวน 3 อัตรา ค่าแรง 325 บาท/วัน ค่ารถ 30 บาท/วัน โอที 4 ชั่วโมง 243.75 บาท/วัน เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 6.30 น. - 19.30 น. สวัสดิการ 1.มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ฟรี 13 วัน ได้ค่าแรง 2.เปิดบัญชี ธนาคารธนาชาติ + ATM ฟรี 3.มีค่าแนะนำ กรณีพาญาติ,เพื่อนมาทำงาน 4.อบรมฟรี 5.ทำงานครบ 7 วัน สามารถเบิกล่วงหน้าได้ 6.ประกันสังคม สนใจโทร คุณเล็ก 086-342-3374 คุณกิ๊ก 088-289-2311 คุณสมร 063-902-2680 หรือติดต่อที่ Facebook : https://www.facebook.com/owat.owatmaid ...

รับแม่บ้านประจำพื้นที่ สุวินทวงศ์ จำนวน 1 อัตรา ค่าแรง 325 บาท/วัน ค่ารถ 30 บาท/วัน อาหาร 30 บาท/วัน เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00 น. - 17.00 น. สวัสดิการ 1.มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ฟรี 13 วัน ได้ค่าแรง 2.เปิดบัญชี ธนาคารธนาชาติ + ATM ฟรี 3.มีค่าแนะนำ กรณีพาญาติ,เพื่อนมาทำงาน 4.อบรมฟรี 5.ทำงานครบ 7 วัน สามารถเบิกล่วงหน้าได้ 6.ประกันสังคม สนใจโทร คุณเล็ก 086-342-3374 คุณกิ๊ก 088-289-2311 คุณสมร 063-902-2680 หรือติดต่อที่ Facebook : https://www.facebook.com/owat.owatmaid ...

รับแม่บ้านประจำพื้นที่ ลำลูกกา คลอง 7 จำนวน 2 อัตรา ค่าแรง 325 บาท/วัน ค่ารถ 50 บาท/วัน เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00 น. - 17.00 น. สวัสดิการ 1.มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ฟรี 13 วัน ได้ค่าแรง 2.เปิดบัญชี ธนาคารธนาชาติ + ATM ฟรี 3.มีค่าแนะนำ กรณีพาญาติ,เพื่อนมาทำงาน 4.อบรมฟรี 5.ทำงานครบ 7 วัน สามารถเบิกล่วงหน้าได้ 6.ประกันสังคม สนใจโทร คุณเล็ก 086-342-3374 คุณกิ๊ก 088-289-2311 คุณพรทิพย์ 091-772-2161 หรือติดต่อที่ Facebook : https://www.facebook.com/owat.owatmaid ...

หน่วยงาน เจรีโอ ( ประดิษฐ์มนูธรรม ) รับแม่บ้านประจำพื้นที่ ประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน 1 อัตรา ค่าแรง 325 บาท/วัน ค่ารถ 50 บาท/วัน เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน ทำงาน จันทร์-เสาร์ 7.00 น.-17.30 น. สวัสดิการ 1.มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ฟรี 13 วัน ได้ค่าแรง 2.เปิดบัญชี ธนาคารธนาชาติ + ATM ฟรี 3.มีค่าแนะนำ กรณีพาญาติ,เพื่อนมาทำงาน 4.อบรมฟรี 5.ทำงานครบ 7 วัน สามารถเบิกล่วงหน้าได้ 6.ประกันสังคม สนใจโทร คุณเล็ก 086-342-3374 คุณกิ๊ก 088-289-2311 คุณสมร 063 902 2680 หรือติดต่อที่ Facebook : https://www.facebook.com/owat.owatmaid ...

รับแม่บ้านประจำพื้นที่ ถ. เกษตรตัดใหม่ จำนวน 1 อัตรา ค่าแรง 325 บาท/วัน โอที 121.50 บาท/วัน เบี้ยขยัน 300 บาท/เดือน ทำงาน จันทร์-เสาร์ 7.00 น.-18.00 น. สวัสดิการ 1.มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ฟรี 13 วัน ได้ค่าแรง 2.เปิดบัญชี ธนาคารธนาชาติ + ATM ฟรี 3.มีค่าแนะนำ กรณีพาญาติ,เพื่อนมาทำงาน 4.อบรมฟรี 5.ทำงานครบ 7 วัน สามารถเบิกล่วงหน้าได้ 6.ประกันสังคม สนใจโทร คุณเล็ก 086-342-3374 คุณกิ๊ก 088-289-2311 คุณสมร 063 902 2680 หรือติดต่อที่ Facebook : https://www.facebook.com/owat.owatmaid ...

รับแม่บ้านประจำพื้นที่ ยศเส จำนวน 1 อัตรา ค่าแรง 325 บาท/วัน โอที 60.75 บาท/ชม ค่ารถ 35 บาท/วัน เบี้ยขยัน 300 บาท/เดือน ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 7.00 น.-17.00 น. สวัสดิการ 1.มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ฟรี 13 วัน ได้ค่าแรง 2.เปิดบัญชี ธนาคารธนาชาติ + ATM ฟรี 3.มีค่าแนะนำ กรณีพาญาติ,เพื่อนมาทำงาน 4.อบรมฟรี 5.ทำงานครบ 7 วัน สามารถเบิกล่วงหน้าได้ 6.ประกันสังคม สนใจโทร คุณเล็ก 086-342-3374 คุณกิ๊ก 088-289-2311 คุณวันเพ็ญ 091-772-2163 หรือติดต่อที่ Facebook : https://www.facebook.com/owat.owatmaid ...

รับแม่บ้านประจำพื้นที่ ลาดกระบัง จำนวน 1 อัตรา ค่าแรง 325บาท/วัน ค่าวิชาชีพ 30 บาท /วัน ค่ารถ 30 บาท/วัน เบี้ยขยัน 500/เดือน ทำงาน จันทร์-เสาร์ 7.30 น.-16.30 น. สวัสดิการ 1.มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ฟรี 13 วัน ได้ค่าแรง 2.เปิดบัญชี ธนาคารธนาชาติ + ATM ฟรี 3.มีค่าแนะนำ กรณีพาญาติ,เพื่อนมาทำงาน 4.อบรมฟรี 5.ทำงานครบ 7 วัน สามารถเบิกล่วงหน้าได้ 6.ประกันสังคม สนใจโทร คุณเล็ก 086-342-3374 คุณกิ๊ก 088-289-2311 คุณลำใย 091-772-2166 หรือติดต่อที่ Facebook : https://www.facebook.com/owat.owatmaid ...

รับแม่บ้านประจำพื้นที่ สวนหลวง จำนวน 1 อัตรา ค่าแรง 325 บาท/วัน โอที 60.75 บาท/ชม ค่ารถ 15 บาท/วัน เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 7.00 น.-18.00 น. เสาร์ 7.00 น.-17.00 น. สวัสดิการ 1.มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ฟรี 13 วัน ได้ค่าแรง 2.เปิดบัญชี ธนาคารธนาชาติ + ATM ฟรี 3.มีค่าแนะนำ กรณีพาญาติ,เพื่อนมาทำงาน 4.อบรมฟรี 5.ทำงานครบ 7 วัน สามารถเบิกล่วงหน้าได้ 6.ประกันสังคม สนใจโทร คุณเล็ก 086-342-3374 คุณกิ๊ก 088-289-2311 คุณสุดใจ 092-250-5579 หรือติดต่อที่ Facebook : https://www.facebook.com/owat.owatmaid ...

รับแม่บ้านประจำพื้นที่ เพลินจิต ซ.หลังสวน จำนวน 1 อัตรา ค่าแรง 325 บาท/วัน ค่ารถ 30 บาท/วัน เบี้ยขยัน 1000 บาท/เดือน ทำงนทุกวัน สลับหยุด สวัสดิการ 1.มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ฟรี 13 วัน ได้ค่าแรง 2.เปิดบัญชี ธนาคารธนาชาติ + ATM ฟรี 3.มีค่าแนะนำ กรณีพาญาติ,เพื่อนมาทำงาน 4.อบรมฟรี 5.ทำงานครบ 7 วัน สามารถเบิกล่วงหน้าได้ 6.ประกันสังคม สนใจโทร คุณเล็ก 086-342-3374 คุณกิ๊ก 088-289-2311 คุณวันเพ็ญ 091-772-2163 หรือติดต่อที่ Facebook : https://www.facebook.com/owat.owatmaid ...