8/5/2563 📌สำนักข่าว”ตาสวรรค์”ปฏิบัติภารกิจ⚡️”จิตอาสา”ร่วมด้วยช่วยกันเป็นสะพานบุญให้กับคนพิการฯในเดือนรอมาฏอนอันประเสริฐ 💥ประชาสัมพันธ์ 📌ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกระบี่่

8/5/2563 📌สำนักข่าว”ตาสวรรค์”ปฏิบัติภารกิจ⚡️”จิตอาสา”ร่วมด้วยช่วยกันเป็นสะพานบุญให้กับคนพิการฯในเดือนรอมาฏอนอันประเสริฐ 💥ประชาสัมพันธ์ 📌ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกระบี่่

*****************************************************
✅เป็นผู้นำต้องไม่หยุดนิ่ง แบ่งปันสุขตลอดห้วงชีวิตคนพิการ
สร้างภูมิสู้โควิด -19 อย่างยั่งยืน
👉เวลา 09.00 น.ของวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่บ้านเลขที่ 85 หมู่ 4 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ นางกรรณิการ์ พลเดช ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกระบี่ และ รองประธาน (1) ได้ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกใหม่ของชมรมฯ โดยได้รับแจ้งจาก สำนักข่าวตาสวรรค์ จังหวัดกระบี่ ว่ามีผู้ป่วยติดเตียงคือ นาย อรรณนพ เอ่งฉ้วน อายุ 26 ปี พิการซ้ำซ้อน เบอร์ 5,6 และ ติดเตียง ยังตกสำรวจ และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนของชมรมฯ และสมาคมฯ อีกทั้งอาศัยอยู่กับปู่ ซึ่งอายุ 80 ปีแล้ว บิดาเสียชีวิต ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) จึงร่วมกันลงพื้นที่เพื่อพิทักษ์สิทธิ์และแจ้งสิทธิให้ทราบในเบื้องต้น พร้อมมอบหน้ากากผ้าอนามัยป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19 ) แบบฟอร์มเงินกู้กองทุนพัฒนาส่งเสริมไว้ให้เผื่อมีความประสงค์ต้องการ กู้มาเพื่อประกอบอาชีพเพิ่มเติม พร้อมทั้งวิเคราะห์ สอบถามความต้องการให้ชมรมฯช่วยเหลือในเรื่องเวชภัณฑ์ แพมเพิร์ส เตียงนอนที่เหมาะสม และสิทธิต่าง ๆ ให้ต่อไป
🙏🙏🙏ขอขอบคุณสำนักข่าวตาสวรรค์จังหวัดกระบี่ #เราไม่ทิ้งกัน ที่แจ้งเบาะแส และเป็นสะพานบุญให้กับคนพิการและครอบครัวเป็นอย่างสูง