8-10/02/20🌎☔ บันทึกสมัชชาชมรมผู้ปกครองสติปัญญาเครือข่ายทุกภาค ทั่วประเทศ 105 ชมรมฯ 426 คน🎄🎄🎄 โดย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญ่แห่งประเทศไทย นายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล🙏ขอขอบ คุณทีมงานผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่าน 👪👪ปีหน้าเจอกันที่”ภาคเหนือ”🌸🌸🌸

8-10/02/20🌎☔ บันทึกสมัชชาชมรมผู้ปกครองสติปัญญาเครือข่ายทุกภาค ทั่วประเทศ 105 ชมรมฯ 426 คน🎄🎄🎄 โดย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญ่แห่งประเทศไทย นายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล🙏ขอขอบ คุณทีมงานผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่าน 👪👪ปีหน้าเจอกันที่”ภาคเหนือ”🌸🌸🌸