8 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น.คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมฯ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานหลังจากสถานการณ์โควิด – 19 คลีคลายลง

8 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น.คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมฯ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานหลังจากสถานการณ์โควิด – 19 คลีคลายลง