13 กันยายน 2563 Workshop 2 สอนเดินแบบ และปรับบุคลิกภาพ ภาคบ่าย – การเดินแฟชั่นและถ่ายภาพร่วมกับสุนัขที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีจาก Pic-A-Pet4Home

13 กันยายน 2563 Workshop 2 สอนเดินแบบ และปรับบุคลิกภาพ ภาคบ่าย – การเดินแฟชั่นและถ่ายภาพร่วมกับสุนัขที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีจาก Pic-A-Pet4Home

ขอขอบคุณคุณแครี่ Tharinee Wipuchanin ที่พาน้องๆสุนัขหลากหลายสายพันธ์ทั้งพันธุ์เล็กและพันธุ์ใหญ่ น้องๆน่ารักและสุภาพทุกตัวเลย น้องมาร่วมงานกับเด็กๆ และขอขอบคุณ volunteer และผู้ปกครองน้องสุนัข ที่จิตอาสาพาน้องสุนัขมาให้น้องๆคนพิเศษได้สัมผัส ได้จับ ได้กอด น้องๆในงานมีความสุขและตื่นเต้นมากๆจริงๆเลยคะ. ขอบคุณมากๆนะคะ

โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลิกภาพดาวน์ซินโดรม
จัดโดย : สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์