12 มิ. ย. 63 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทามสติปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์ไปรับมอบใบจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

12 มิ. ย. 63 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทามสติปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์ไปรับมอบใบจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์