จัดหาแม่บ้าน โรงพยาบาล

>>>งานตรงจุด ทุกการทำความสะอาด ต้องทั่วถึง<<<

โรงพยาบาลจำนวนมากที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป สถานที่ตั้งส่วนใหญ่อยู่ในแหล่ง  ชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ และตามจังหวัดต่างๆ ทางบริษัทฯ ทำความสะอาด ได้คำนึงถึงความสะอาด และสุขอนามัย เราจึงได้พัฒนา ขีดความสามารถ พนักงาน โดยการอบรม แล้วทดสอบ อาชีพแม่บ้าน ให้มีคุณภาพ ถูกจุดบริการ และตำแหน่งหน้างานที่เหมาะสม น้ำยาคุณภาพสูง 

อุปกรณ์ และบุคลากรที่ได้รับการอบรมเพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจ

“เปิดบริการได้อย่างมั่นใจ สะอาดแน่นอน”

ระดับ มาตราฐานสากล

บริการจัดหา แม่บ้าน

โรงงาน อาคาร สำนักงาน

โรงงาน สำนักงาน อาคารทุกประเภท ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่

นิคมอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีโรงงานจำนวนมากที่ผลิตสินค้าต่างๆ สถานที่ตั้งจะอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมตั้งมีจำนวนมากกระจายตามจังหวัดต่างๆ

โชว์รูมรถยนต์

โชว์รูมรถยนต์ต้อง การความโดดเด่นของรูปลักษณ์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างปราณีตทั้งภายในและภาย นอก เพื่อโชว์รถระดับหรูกับสมรรถนะ

โรงพยาบาล

ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลจำนวนมากที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป สถานที่ตั้งส่วนใหญ่อยู่ในแหล่ง ชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ และตามจังหวัดต่างๆ

ขอใบเสนอราคา บริการจัดหาแม่บ้าน

บริการจัดหา แม่บ้าน