😀 ขอชื่นชมแม่บ้านโอวาทซีพีที่เก็บมือถือได้แล้วนำ มาส่งคืนแกเจ้าของ พนักงานที่มีความประพฤติดี พนักงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นตัวอย่างที่ดีสมควรแก่การยกย่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต👍😁

😀 ขอชื่นชมแม่บ้านโอวาทซีพีที่เก็บมือถือได้แล้วนำ มาส่งคืนแกเจ้าของ พนักงานที่มีความประพฤติดี พนักงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นตัวอย่างที่ดีสมควรแก่การยกย่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต👍😁

ให้บริการพ่นฆ่าเชื้อ😷
👍สำนักงาน ออฟฟิศ ที่พักอาศัย โรงเรียน ฯลฯ
👍ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง
👍#มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พร้อมเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์
👍มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ใส่ใจงานบริการ
✅พ่นฆ่าเชื้อไวรัส Coronavirus
✅สนใจสอบถามบริการหรือปรึกษาก่อนรับบริการได้ที่ ฝ่ายขาย
📲 สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
086 – 323 – 0479 คุณรวีรัตน์
086 – 342 – 2399 คุณสุภาพัช
086 – 342 – 3379 คุณศลิษา
086 – 336 – 1049 คุณปนัดดา
📲 บริการทำความสะอาด ภาคตะวันออก
086 – 313 – 2441 คุณปัญญาพร
086 – 141 – 6631 คุณเบญจพร
🆔 @owatmaid ( มี @ )
🌐 https://owatmaid.com
#Coronavirus#พ่นฆ่าเชื้อ#พ่นฆ่าเชื้อไวรัส#บริการพ่นฆ่าเชื้อ#บริการทำความสะอาด