📣📣 ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52ประจำปี 2563วันที่ 7 –8พ.ย.นี้‼

📣📣 ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52ประจำปี 2563วันที่ 7 –8พ.ย.นี้‼

✨✨ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงานที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา” ดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ โดยฝีมือคนพิการ รายได้สมทบกองทุน ดอกแก้วกัลยา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของคนพิการทั่วประเทศ

🌷🌷 หาซื้อ ผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา” ได้ที่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนเทอดดาริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

📞📞 สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0-2241-2841และ
โทรสาร 0-2241-5125

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #วันคนพิการ #ดอกแก้วกัลยา #PRD11 #PRD17