📣สำหรับคนพิการที่ต้องการปรับสภาพบ้านให้เหมาะสม🏡🔨⚒

📣สำหรับคนพิการที่ต้องการปรับสภาพบ้านให้เหมาะสม🏡🔨⚒

📍ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 🤔🤔
1️⃣ มีบัตรประจำตัวคนพิการ
2️⃣ อยู่ในที่อาศัยนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นกรณีย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังเกิดความพิการ
3️⃣ ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ… ดูเพิ่มเติม — รู้สึกมีความสุขกับ นายรินชาติ โอวาทวรรณสกุลKessarin OwatwunasakulPikarnpanya ThailandSuchitra Srisuroนิตยา ศรีวงศ์เพ็ญนภา นันทดิลกPikarnpanya ThailandKung Kocha และ อุ้ม แม่ช่อแก้ว