📢📢เริ่มแล้ว📢📢การแสดงความสามารถเพื่อโชว์ศักยภาพของผู้บกพร่องทางสติปัญญา

📢📢เริ่มแล้ว📢📢การแสดงความสามารถเพื่อโชว์ศักยภาพของผู้บกพร่องทางสติปัญญา

ผ่านโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญาประจําปี 2563🏆🏆🏆 รอบชิงชนะเลิศ🏆🏆🏆 ในวันที่ 30 ตุลาคม- 1 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรม Pattaya Discovery Beach จังหวัดชลบุรี