📢📢สมัครปุ๊บ…เรียนปั๊บ (เรียนฟรี) #สมัครด้วยตนเอง @ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน ฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน #หลักสูตรเครื่องดื่มประเภทเย็น พลิกวิกฤติสร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19

📢📢สมัครปุ๊บ…เรียนปั๊บ (เรียนฟรี) #สมัครด้วยตนเอง @ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน ฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน #หลักสูตรเครื่องดื่มประเภทเย็น พลิกวิกฤติสร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19

(((เรียนฟรีฝึกอาชีพ))) หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน (30 ชั่วโมง)
👉เรียน (จ-ศ) เวลา 09.00–16.00 น.
👫รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 15 คน (คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ รับเพศชาย-หญิง เพศทางเลือก อายุระหว่าง 15 – 60 ปี ต้องเป็นผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19, ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส และเป็นผู้ไม่มีรายได้ประจำ)
👉เปิดเรียน : วันที่ 29 – 30 มิ.ย., 1-3 ก.ค. 63
รับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวลาราชการเท่านั้น)

สวัสดิการที่จะได้รับศูนย์ฯ ดังนี้
– วัสดุการฝึกอบรมฟรี
– ที่พักฟรี (สำหรับผู้หญิงเท่านั้น)
– อาหาร 3 มื้อ
– รักษาพยาบาลเบื้องต้น (ห้องพยาบาล)
– ให้คำปรึกษา แนะแนวการมีงานทำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
📑สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/16QRkC7vVHfAaZ0ZyUoiTWSSOk…/view…