จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ องค์การะหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

ณ สถานที่ฝึกอบรม โรมแรมกานต์มณีพาเลช

Karnmanee Palace Hotel
1/5 ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
https://goo.gl/maps/aT1BrMU4H6Cf2a9Z9

สนใจร่วมกับเราเพื่อจะขับเคลื่อนสร้างมาตราฐานด้วยกัน
📞โทรเลย 02-907-4472

Related Posts