👏โอวาทเมดร่วมทำกิจกรรม CSR บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส” Coronavirus (Covina-19) ฟรี

👏โอวาทเมดร่วมทำกิจกรรม CSR บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส” Coronavirus (Covina-19) ฟรี

▶️สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

ตามที่ บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด
ได้ส่งบุคลากรมาบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
“ไวรัส COVD-19 ” ให้สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

😁มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง กับคนพิการทั้งหมด
โอวาทเมดให้บริการฟรี