❤️คนพิการ เรียนจบหลักสูตร ‘เบเกอรี่’ โครงการการฝึกอบรมฯ อาชีพคนพิการ เน้นปฏิบัติจริง สร้างอาชีพ สร้างรายได้

❤️คนพิการ เรียนจบหลักสูตร ‘เบเกอรี่’ โครงการการฝึกอบรมฯ อาชีพคนพิการ เน้นปฏิบัติจริง สร้างอาชีพ สร้างรายได้

📌เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ เขตยานนาวา กทม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรโครงการการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ ระหว่างวันที่ 22 – 27 มิ.ย. 63 โดยมีนางสาวมารีน่า จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับคนพิการทางสติปัญญาและครอบครัว จำนวน 20 ครอบครัว รวม 40 คน ที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจนจบหลักสูตรฯ ตั้งแต่วิธีการทำเบเกอรี่ การทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ และการทำขนมไทย โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง

🙏🏻โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรเดช ณ กรม มหาวิทยาลัยนเรศวร องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไป ‼️‼️

💥💥ท่านใดที่สนใจ แอดมินเตรียมจัดทำหลักสูตรการเรียน ‘เบเกอรี่ออนไลน์’ โดยรับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ. เป็นผู้ฝึกสอน ❤️สามารถติดตามชมได้ทางหน้าเพจ Facebook กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ‼️‼️

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ