❗️❗️เพิ่มความมั่นใจว่า ที่ทำงานและที่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณ โอวาทเมดพร้อมให้บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส มีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ 😁👍

❗️❗️เพิ่มความมั่นใจว่า ที่ทำงานและที่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณ โอวาทเมดพร้อมให้บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส มีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ 😁👍

ให้บริการพ่นฆ่าเชื้อ😷
👍สำนักงาน ออฟฟิศ ที่พักอาศัย โรงเรียน ฯลฯ
👍ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง
👍#มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พร้อมเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์
👍มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ใส่ใจงานบริการ

✅พ่นฆ่าเชื้อไวรัส Coronavirus
✅สนใจสอบถามบริการหรือปรึกษาก่อนรับบริการได้ที่ ฝ่ายขาย
📲 สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
086 – 342 – 3379 คุณศลิษา
086 – 336 – 1049 คุณปนัดดา
086 – 323 – 0479 คุณรวีรัตน์
086 – 342 – 2399 คุณสุภาพัช
📲 บริการทำความสะอาด ภาคตะวันออก
086 – 313 – 2441 คุณปัญญาพร
086 – 141 – 6631 คุณเบญจพร
🆔 @owatmaid ( มี @ )
🌐 https://owatmaid.com
#Coronavirus #พ่นฆ่าเชื้อ #พ่นฆ่าเชื้อไวรัส #บริการพ่นฆ่าเชื้อ #บริการทำความสะอาด

❗️❗️เพิ่มความมั่นใจว่า ที่ทำงานและที่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณ โอวาทเมดพร้อมให้บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส…

Posted by โอวาทเมด สะอาดดี สังคมดี on Monday, 7 September 2020