“ไวรัสไม่กลัวแล้ว กลัวอดตายมากกว่า”

“ไวรัสไม่กลัวแล้ว กลัวอดตายมากกว่า”

ให้คนพิการอยู่กับบ้าน..เราทำ
ให้คนพิการหยุดหวย… เราหยุด
ให้คนพิการหยุดนวด…..เราปิด
ให้เราหยุดเปิดหมวก ….เราโอเค

แต่ค่าใช้จ่าย
ค่าน้ำค่าไฟไม่ได้…ให้หยุดจ่าย
ค่าเช่าห้องไม่ได้…..หยุดคิดเงิน
ลูกเด็กพิเศษไม่ได้…หยุดกิน
เยียวยา 5000 ก็…..ถูกปฏิเสธ

ชวนคืด
“กระทรวงพม.ต้องจริงใจกับคนพิการ
“ความตกต่ำของเศรษฐกิจ”
กระทบถึงปากท้องคนพิการ
ต้องรับตัดสินใจช่วยเหลือด่วน
วันนี้(อังคาร 21)จะมีมติค่าน้ำค่าไฟ
เข้าคณะรัฐบาล
ขอเสนอให้คนพิการที่มีบัตรคนพิการ 2ล้านคนใช้น้ำ-ไฟ ฟรี!!!
3เดือนแต่ไม่เกิน 3000 ยูนิต
มีผลตั้งแต่
เดือนเมษายน-มิถุนายน

ถ้าใครเห็นด้วยส่งเสียงเชียร์หน่อยครับ

ไฟฟ้าคนพิการฟรี

น้ำประปาคนพิการฟรี