#ได้เงินมาเพราะเด็กสติปัญญา

#ได้เงินมาเพราะเด็กสติปัญญา

มีผู้ใหญ่ใจดี ที่มาเข้าพักที่โรงแรม
เห็นเด็กพวกเรา เล่นกันอย่างสนุกสนานและมีความสุข จึงขอบริจาค(ไม่ประสงค์ออกนาม และไม่ให้บันทึกภาพ) เป็นจำนวนเงิน 20,000บาท

ทางสมาคมฯ จึงนำเงินจำนวนนี้ไปรวมกับเงิน ที่ได้จากการ จัดรำวงย้อนยุค ในงานภาคกลางคืน ซึ่งได้เงินบริจาครวม 44,000บาท

ทำให้สมาคมฯ มีเงินรวม 64,000บาท เราจะนำเงินก้อนนี้ หาร4ภาค เพื่อนำไปช่วยเหลือ กลุ่มสติปัญญาที่ซ้ำซ้อน
ติดเตียงต่อไปครับ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่าน