ได้รับการประสานงานจาก พมจ.ตัดเย็บหน้ากากผ้าจำนวน 1700 ชิ้น

ได้รับการประสานงานจาก พมจ.ตัดเย็บหน้ากากผ้าจำนวน 1700 ชิ้น

ทางชมรมสติปัญาจังหวัดสงขลานำผู้ดูแลร่วมกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลาช่วยกันเร่งทำ