ได้ความรู้เรื่องขนม ได้ความประทับใจ ได้เพื่อนใหม่ที่อบอุ่นค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องมากๆค่ะ ที่ให้โอกาสกับเด็กพิเศษได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข ขอขอบพระคุณมากๆ

ได้ความรู้เรื่องขนม ได้ความประทับใจ ได้เพื่อนใหม่ที่อบอุ่นค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องมากๆค่ะ ที่ให้โอกาสกับเด็กพิเศษได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข ขอขอบพระคุณมากๆ