ไกล้เข้ามาแล้ว🍎🍉โครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563 ณ.

ไกล้เข้ามาแล้ว🍎🍉โครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563 ณ.

โรงแรม Pattaya Discovery Hotel Chonburi ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่่ 26-27 กันยายน 2563
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม
แผนที่ Pattaya Discovery Hotel Chonburi
https://goo.gl/maps/HeHMywmwbNYzPEPT9