ใบหน้ายิ้มอิ่มใจทั้งผู้รับและผู้ส่งมอบ

ใบหน้ายิ้มอิ่มใจทั้งผู้รับและผู้ส่งมอบ

ประธานชมรมผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดยะลา (ยะหา) เป็นตัวแทนสมาคมผปค.คนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย นำรายได้จากการบริจาคงานมินิคอนเสิร์ทที่ร้านป้อม AutoBahn&Cusine และงาน Run for friends 2019 เข้ามอบสิ่งของและอาหารทางหน้าท้องและของใช้ในชีวิตประจำวันให้กับครอบครัวผู้พิการบกพร่องทางสติปัญญาป่วยติดเตียงที่จังหวัดยะลา (ยะหา) จำนวน 2 ครอบครัว ส่งมอบเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562