ในนามสมาคมผู้ปกครองคนพิการทาง สติปัญญาแห่งประเทศไทยนำโดย นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

ในนามสมาคมผู้ปกครองคนพิการทาง สติปัญญาแห่งประเทศไทยนำโดย นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภชีพ ดิษเทศ
ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย