ในนามประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญายะลา(รามัน)​ขอขอบคุณท่านสุชา​ติ โอวาทวรรณสกุล

ในนามประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญายะลา(รามัน)​ขอขอบคุณท่านสุชา​ติ โอวาทวรรณสกุล

นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยทีมงานบริหารสมาคมทุกคนและน้องเปร์จากบริษัท.issที่ให้โอกาศน้องดาวส์ได้ทำงานบริษัทiss.ขอบคุณค่ะ