ในนามชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก ขอขอบคุณท่านนายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล และคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกท่านนะค่ะ ได้รับงบช่วยเหลือคนพิการมา 25700 บาท

ในนามชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก ขอขอบคุณท่านนายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล และคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกท่านนะค่ะ ได้รับงบช่วยเหลือคนพิการมา 25700 บาท

จัดซื้อของข้าวสาร อาหารแห้ง จัดชุดถุงยังชีพได้ 150 .ชุดค่ะและยังมีผู้ใจบุญร่วมบริจากสมทบมาอีก 5000 บาท ขอให้ทุกท่านรับส่วนบุญส่วนกุศลทั่วกันนะค่ะกำหนดมอบถุงยังชีพให้ผู้พิการของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก
5 พ.ค. 63
9.00น. ณ.เทศบาลอรัญญิก อ.เมือง
11.00 น. ณ.อบต.ท่าช้าง. อ.พรมพิราม
13.00น.ณ.ศูนย์สุขภาพขุมชน สสอ.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์
15.00 น. ณ.เทศบาลตำบลบ้านแยง อ.นครไทย
6 พ.ค. 63
9.00 น. ณ.อบต.พันชาลี อ.ว้งทอง
11.00 น. ณ.อบตวังโพรง อ.นินมะปราง
13.00 น.ณ.อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง
15.00 น. ณ.อบต.ท่าตาล อ. บางกระทุม
ถ้าใครมีเวลาจะไปร่วมด้วยในการมอบถุงย้งชีพให้กับผู้พิการหรือจะร่วมกันช่วยเหลือผู้พิการเชิญร่วมบริจาคและไปร่วมมอบตามกำหนดที่แจ้งใหัทราบขอให้กุศลบุญจงเกิดกับท่านทุกคนเทอญ ขอบคุณค่ะ