ใคร?สนใจอยากได้จ้างงานคนพิการตามมาตรา33จำนวน 50 ตำแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ใคร?สนใจอยากได้จ้างงานคนพิการตามมาตรา33จำนวน 50 ตำแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1 มีแฟนเพจ Facebookที่มีการเคลื่อนไหวในกิจกรรมกลุ่มของสมาชิกและมีความติดตามจำนวนมากเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 กค.นี้เป็นต้นไป

2จะต้องมีสินค้าของสมาชิกขายใน”ตลาดคนพิการไม่ทิ้งกัน”
https://www.facebook.com/groups/243713446682109/?ref=share

และขายได้จริงมีออเดอร์ขายสินค้าและการเคลื่อนไหวโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเพจสม่ำเสมอ

3 ต้องมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมสัมมนาเสวนาผ่านชูม(zoom)หรือประชุมออนไลน์แพลตฟอร์มอื่นของสมาคมสม่ำเสมอ

4 ช่วยกดไลท์กดแชร์สมาคมและในกลุ่มของพวกเราทุก Pages Facebookที่เกี่ยวข้องกับงานคนพิการ

เหตุผลเพื่อต้องการให้พวกเราปรับตัวในยุคใหม่ New Normal โควิด-19 เป็นตัวเร่งดิจิทัล ดิสรัปชัน กระตุ้นคนไทยรวมถึงคนพิการจะต้องยอมรับการใช้เทคโนโลยี “การทำมาค้าขายอาชีพต้องเปลี่ยนคนพิการต้องปรับ”